vakantiepark zijpersluis noord holland

Vakantiepark Zijpersluis

Vroeger was het gebied van het Geestmerambacht één van de waterrijkste delen van de streek. Dat kwam door de regelmatige overstromingen via een doorgang in de Schoorlse duinen. Door het vele water ontstond een unieke agrarische cultuur op duizenden kleine - meestal langwerpige - eilandjes. Eind jaren zestig vond er een grootscheepse ruilverkaveling plaats waardoor het gros van de eilandjes verdween. Slechts een klein, beschermd gebied is er nog van over. Het transport van de landbouwproducten die op de eilandjes werden verbouwd, kon alleen maar per schuit plaatsvinden. Met een kloet, een stok van zo'n vier meter lang, werd de schuit voortgeduwd. Een zwaar karwei voor de tuinder die zijn vlet al 'kloetend' behendig tussen de eilandjes door wist te manoeuvreren. Omdat de groentegewassen - voornamelijk kool - toch per schuit werden aangevoerd, was het wel zo gemakkelijk de ter veiling aangeboden producten zonder overladen de kopers aan te bieden. Aldus ontstonden vaarveilingen in Broek op Langedijk en Noord-Scharwoude. Ter herinnering is de Broeker Veiling als monument bewaard gebleven en voor jong en oud te bezoeken. Hier kunnen bezoekers zelf groenten kopen in het historische veilinggebouw. Zet de klok (uit 1903) op het juiste moment stil en voel u handelaar van de dag. U kunt ook een mooie rondvaart maken door het voormalige Rijk der Duizend Eilanden, het natuurgebied waar de groenten verbouwd werden. In het binnenmuseum is een tentoonstelling te zien van een Langedijker schoolklasje en schoolpleintje uit de twintigerjaren plus een collectie houten vaartuigen. Tevens is er een restaurant. Het buitenmuseum bestaat uit een aantal akkertjes met een oude boomgaard, een kinderboerderij en een scheepshelling. Tevens kunt u de reconstructie van de Hollandse Damschuit bewonderen.

Voor meer informatie klik hier.

nl-linie4


Waar ligt Broek op Langedijk?

Luchtfoto van het nog bestaande 'Rijk der Duizend Eilanden' ten oosten van Broek op Langedijk. Duidelijk zijn de akkertjes te zien, waarop tuinders eeuwenlang hun kool verbouwden.

De afmijnzaal in het veilinggebouw van 1912. Hier varen de schuiten met groente doorheen een zitten de handelaren voor hun boeiend spel van kopen en verkopen.